Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

tạ lỗi người dưng.

...
Không phải họ hàng
Không ruột thịt
Thương nhau từ độ biết nhau thôi
Lỗi lầm nếu có, xin dung thứ
Mai mốt còn nguyên một tiếng cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét