Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

ÔNG THẦY CHÂN ĐẤT

Bài dự thi cuộc thi Phóng sự - Bút ký:

ÔNG THẦY CHÂN ĐẤT


Tới khu vực Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) mà hỏi thầy Tâm dạy Anh văn, Vi tính thực hành ở cửa 6 chùa Tòa Thánh, hay đơn giản hơn, thầy Tâm từ thiện, thì hầu như ai cũng biết. Không những chỉ đường, có khi người ta còn nhiệt tình đưa luôn khách tới nhà, nếu là khách từ xa mới tới. Bởi lẽ, đó không phải là một người thầy dạy học bình thường, mà là một… dị nhân.