Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Chạnh lòng

Chạnh lòng

Thì thôi, áp thấp không thành bão
Cũng đã sa mưa ngập góc vườn
Hơn thua chi trận đòn cân não
Đóa quỳnh hương khép bạt mất hương


Thì thôi, lá rụng bay về cội
(Biết có về hay rớt dọc đường?)


Sáng nay bão rớt ta ngồi khóc
Mù mịt mưa bay chốn đoạn trường.