Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

THÁNG GIÊNGMẤY KHÚC THÁNG GIÊNG...Em nắm trên tay bụi cỏ hoa vàng
Dọn quang chỗ nằm cho đám rau dền tía
Tiết Lập Xuân vụt ào qua ngõ
Thả rớt cơn mưa tháng Giêng