Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

mùa yêu dấu

MÙA YÊU DẤU
Đếm mùa yêu dấu trên tay
Nhành hoa trắng rụng hương bay lối nào

Những mùa yêu dấu gầy hao
Mưa rơi thầm thỉ rớt vào cơn mơ

Cất mùa yêu dấu trong thơ
Đục trong người khuấy đôi bờ thực hư.

Đêm tương tư một câu hò
Một lời yêu dấu buông từ hôm xưa...

1 nhận xét: