Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

quên mất mặt người


QUÊN MẤT MẶT NGƯỜI

Rồi một bữa gánh gồng ngang quá khứ
Nét mày cong thoáng hiện một cung đường
Sau bóng lá ai ngồi nhóm bếp
Bụi tro bay nhắc nhớ buổi cơ hàn.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

QUÁ


QUÁ...

Quá mù, sương đọng thành mưa
Quá anh, em bỗng thãi thừa nhân duyên

Quá đêm thương nhớ triền miên
Quá ngày trông đợi những miền mây bay