Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

mưa tháng mười hai

MƯA THÁNG MƯỜI HAI
Mưa lúc gần sáng.
Chỉ là tạo cho mình một cảm giác bâng khuâng kỳ lạ thôi chứ không gì.
Nhớ đứa nhỏ mà mình trị bịnh cho nó quá chừng. Không biết giờ này nó vẫn ngủ yên hay là...
Cũng quên nói, là từ 1/11, mình bắt đầu học Đông Y.