Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

VỀ MÀ NGHE SẺ GỌI

VỀ MÀ NGHE SẺ GỌI

Mùa thay áo, lộc non tươi màu mới
Nhỏ nhởn nhơ còn chưa chịu quay về
Thềm nhà cũ đàn sẻ nâu ríu rít
Giành chỗ nằm từng chiếc lá sa kê.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

ngang qua ký ức

NGANG QUA KÝ ỨC

Tháng mười một đi qua như một cơn gió chướng
Ném vào ta chiếc lá tháng mười hai
Chiếc lá khô giòn vỡ vụn giữa hai tay
Níu mùi khói ký ức tràn qua tóc

Tháng mười hai trong như một tiếng chuông
Gõ vào tim những thanh âm ngày mới lớn
Ngày mắt sáng môi tươi lòng chộn rộn
Đếm thời gian cho đến tháng giêng hồng