Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

BUỔI CHIỀU RẤT BÌNH YÊN
Tôi cũng định gõ một chút gì đó để hầu những bạn đọc của riêng tôi. Nhưng bấy lâu bận bịu quá, thôi đành post những bức ảnh này...
Cũng tập tành chụp chơi mà. Cả tháng nay mới có một chiều nhẹ nhàng...
Khoảng đường trước nhà

Nắng chiều xuyên qua lá sa kê, nhìn như những vụn vàng

Đường còn xa... nơi đây còn mình ta... (hoa chùm ngây)